Algemene voorwaarden

1499562569a86127794480bc7f9c902fdfff7f24e4.png

VOICE-OVER | Vincent Perquin

Verplichtingen
Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen. In algemene voorwaarden staan diverse zaken duidelijk omschreven. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.

Werkwijzen
Teksten worden kaal ingesproken en mogen in eigen studio worden afgemixt. Ik schrijf en redigeer indien gewenst de teksten zelf, creëer het concept en kan zorgdragen voor het gehele traject, van het idee tot het eindprodukt.

Betaling
De ingesproken teksten mogen pas gebruikt worden na betaling (tenzij anders overeengekomen). Na opname ontvangt de opdrachtgever een faktuur met daarop het overeengekomen tarief met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Bij overschrijding zullen extra kosten worden berekend. Bedrijven buiten Nederland en Belgie betalen de helft vooraf.

Adres
Bij een offerte of bij een opdracht zal er altijd om een adres worden gevraagd. Alleen een postbusadres wordt niet geaccepteerd.

Repeat fee
Ik lever de voice-files standaard inclusief wereldwijd vertonings- en uitzendrecht voor onbepaalde tijd m.u.v. regionale en landelijke radio- en tv-commercials, daarvoor geldt een gebruiksrecht van 1 jaar. Na 1 jaar zal er 50% repeatfee worden gefactureerd (tenzij anders overeengekomen).

Tekst aanpassingen
Spreekfouten worden binnen 8 dagen kosteloos opnieuw ingesproken. Mocht er na het inspreken toch nog een tekstwijziging plaats vinden dan zullen deze extra in rekening worden gebracht.

Weigering
Zonder opgave van reden kunnen in te spreken teksten worden geweigerd.

Muziekrechten
De opdrachtgever is de licentienemer en is verantwoordelijk voor de muziekrechten en de kosten die daaraan verbonden zijn. De producent neemt deze kosten niet voor zijn rekening, omdat na levering geen zicht is op het gebruik ervan.